Právne služby

Zastupovanie pred orgánmi verejnej moci

V prípade, že bola škoda spôsobená orgánmi verejnej moci je často nutné pre úspešné získanie odškodnenia dodržať určitý predpísaný, alebo zákonný postup. Jednak už vo fáze uplatnenia svojich nárokov a jednak v procese priznania a získania odškodnenia.

Často je potrebné svoj nárok riadne preukázať a doložiť orgánom verejnej moci náležité dokumenty. Poškodeným pomáhame zorientovať sa v týchto prípadoch a zastúpime ich v celom procese konania pred orgánmi verejnej moci.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.