Právne služby

Odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu

Nie vždy sú súdne rozhodnutia podľa predstáv poškodeného, teda nie je vždy hneď úspešný. Súdne rozhodnutia nie vždy zodpovedajú preukázanému skutkovému stavu a preukázaným nárokom poškodeného a aj sudca je len človek a môže sa mýliť. V týchto prípadoch je potrebné zhodnotiť celý priebeh konania, dôkaznú situáciu a podať odvolanie voči takému rozhodnutiu.

Našim klientom pomáhame s uplatňovaním ich práv v celom súdnom konaní, čo zahŕňa aj prípadné podanie odvolania voči rozsudku. Ten je potom preskúmavaný odvolacím súdom. Našim cieľom je poukázať na všetky rozhodné skutočnosti tak, aby sme zvrátili rozhodnutie súdu prvého stupňa a pomohli klientovi dosiahnuť očakávaný výsledok. V týchto prípadoch je však nutné, aby nás poškodený kontaktoval čím skôr, aby neuplynula lehota na podanie odvolania.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.