Škodová udalosť

Dopravná nehoda

Orientácia v odškodňovacom procese býva pre ľudí bez vzdelania v tomto odbore ťažký orieškom. Ak ste utrpeli škody na zdraví pri dopravnej nehode, ktorú ste nespôsobili vy, je možné, že máte právo sa voči tejto pravde odškodniť a dostať kompenzáciu v niekoľkých formách. Bolestné v tomto prípade nemusí byť jej jediným druhom. Často sa stretávame aj s takzvaným odškodnením za sťaženie spoločenského uplatnenia a teda trvalé následky, ktoré vám boli neprávom spôsobené.
Osoby zodpovedné za Vašu škodu a poisťovne, ktoré ju riešia nemusia byť vždy ochotné nahradiť celú spôsobenú ujmu, prípadne ju nahradia len čiastočne a najhoršom prípade vôbec, čo je pádny dôvod, aby ste vyhľadali odbornú pomoc a domáhali sa svojich práv s pomocou odborníka. Náš tím prevezme Vaše starosti súvisiace s domáhaním sa neuspokojených nárokov s tým, že svoju energiu tak môžete využiť na liečbu a rehabilitáciu poškodeného zdravia, prípadne na znovu začlenenie do spoločenského a rodinného života.
DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.