Právne služby

Vypracovanie žaloby

V priebehu získavania odškodnenia sa často stáva, že subjekt, ktorý za škodu zodpovedá, alebo ktorý má poskytnúť poškodenému odškodnenie sa tomu aktívne bráni, alebo vyhýba. V takýchto prípadoch je uplatnenie nárokov poškodeného súdnou cestou často poslednou možnosťou ako sa odškodnenia domôcť. Uplatnenie nároku na súde však nie je tak jednoduchá vec, ako by sa niekedy zdalo.

Žaloba musí spĺňať zákonom požadované formálne náležitosti a musí obsahovať dôležité a relevantné skutočnosti a informácie. Našim klientom pomáhame s prípravou na súdne konanie, ako aj s vypracovaním žaloby na súd tak, aby spĺňala všetky náležitosti a klient mohol úspešne uplatňovať svoje nároky pred súdom.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.