Druhy odškodnenia

Náklady spojené s liečením

Život prináša niekedy aj menej príjemné okamihy a nejeden človek sa môže dostať do situácie, kedy sa mu prihodí nepríjemná udalosť ako úraz v práci, prípadne má takú prácu, alebo pracuje v takom prostredí, že si privodí chorobu z povolania. I keď v týchto prípadoch sú nároky a potreby poškodeného zväčša kryté z povinného zdravotného poistenia, nezriedka sa vyskytnú prípady, že liečenie a náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania nemôžu byť poškodenému uhradené z povinného zdravotného poistenia. Práve tieto prípady kryje táto úrazová dávka.

Pod týmto si môžeme predstaviť náklady spojené s liečením, ktoré slúžia k obnoveniu zdravia alebo aspoň zlepšeniu zdravotného stavu poškodeného. Náklady liečenia sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil. Nevyhnutnou požiadavkou však je, že tieto náklady musia byť účelné a mali by preukázateľne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu poškodeného. Chcete vedieť na čo všetko máte nárok, čo si môžete dovoliť, čo Vám bude ešte uhradené a kde, kedy a u koho si nároky uplatniť? Prípadne máte problémy s uplatnením dávky, alebo zodpovednostný subjekt odmieta plniť Váš nárok? V takom prípade nás neváhajte kontaktovať.

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

škodové udalosti

Iné škodové udalosti

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.