Druhy odškodnenia

Náklady spojené s pohrebom

Cieľom tohto odškodnenia je nahradiť výdavky spojené s pohrebom pre poškodeného, ktorý zahynul v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a taktiež nahradiť náklady na smútočný obrad, ošatenie či prepravu v rámci pohrebu.
Nárok na uhradenie týchto nákladov poškodeného, ktorý zomrel v následkoch pracovnej činnosti, má pod podmienkami ustanovenými zákonom ten, kto pohreb uhradil. Náhradu za smútočné ošatenie a dopravu má nezaopatrené dieťa poškodeného a osoba, ktorá ku dňu smrti žila s poškodeným v rovnakej domácnosti. Ak potrebujete pomôcť s odškodnením pri nákladoch s pohrebom, kontaktujte nás.
NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

škodové udalosti

Iné škodové udalosti

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.