Právne služby

Analýza odškodnenia

Aby mohol poškodený získať všetky svoje nároky a bolo mu odškodné aj skutočne poskytnuté, je nevyhnutné najskôr celú situáciu dôkladne preskúmať a analyzovať.  Je potrebné zistiť aké nároky si môže poškodený uplatniť, u koho a za akých podmienok.

Dôkladná analýza prípadu a príprava je nevyhnutná nielen na to, aby sa poškodený skutočne svojich práv a nárokov domohol, ale aj k tomu, aby mu paradoxne nevznikla ďalšia škoda, alebo náklady a výdavky.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.