Druhy odškodnenia

Trvalé následky

Trvalý následok je trvalé poškodenie zdravia človeka v dôsledku toho, že utrpel ujmu na zdraví. V prípade, že človek utrpí ujmu na zdraví, jej dôsledky sa môžu v budúcnosti prejaviť ako trvalé následky tak na fyzickom, ako aj psychickom stave. V takomto prípade má človek nárok na odškodnenie, a to od subjektu, ktorý svojim konaním resp. nekonaním zapríčinil ujmu na zdraví a zároveň trvalé následky.

Proces dokazovania príčinnej súvislosti medzi konaním resp. nekonaním a vznikom ujmy na zdraví s trvalými následkami je v pomeroch SR viac ako náročný, hlavne pred súdom, kedy najmä poisťovne sa zo všetkých síl a všetkými možnými prostriedkami snažia o to, aby nemuseli odškodniť to, čo má byť odškodnené. Dotiahnutie súdneho konania do úspešného konca – priznania odškodnenia si preto vyžaduje veľkú dávku skúsenosti, odbornosti, trpezlivosti, precíznosti a šikovnosti, ktorú v tejto oblasti ponúkame.

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

škodové udalosti

Iné škodové udalosti

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.