Stala sa vám škoda?

Pomôžeme vám domôcť sa odškodnenia.

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej
starostlivosti

Škoda spôsobená
orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19
- odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
NAŠE SLUŽBY

Ako vám vieme pomôcť

Zameriavame sa na poskytovanie právnych služieb a komplexného poradenstva pre všetky osoby (fyzické ako aj právnické), ktorým bola spôsobená akákoľvek škoda a chcú alebo potrebujú sa domôcť satisfakcie, finančného odškodenia alebo náhrady za túto škodu.
NECHAJTE SI PORADIŤ

Ako získať odškodnenie?

Náš tím prevezme Vaše starosti súvisiace s domáhaním sa neuspokojených nárokov s tým, že svoju energiu tak môžete využiť na liečbu a rehabilitáciu poškodeného zdravia, prípadne na znovu začlenenie do spoločenského a rodinného života.
1.

Kontaktujte nás

Pošlite nám informácie o vašej škodovej udalosti

3.

Zabezpečíme
dokumentáciu

Vybavíme všetky papiere a zariadime proces úhrady

2.

Overíme nárok

Váš podnet bude podrobne preskúmaný

4.

Zastúpime vaše práva

Urobíme všetko preto, aby ste dostali vaše právne odškodnenie

1.

Kontaktujte nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2.

Overíme nárok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.

Zabezpečíme
dokumentáciu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

4.

Zastúpime vaše práva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

advokati
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.