Právne služby

Vymáhanie bolestného

Utrpeli ste poškodenie zdravia? V tom prípade určite dobre viete, že v týchto prípadoch má človek dosť starosti aj so svojim liečením. Vymáhanie bolestného, teda náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku poškodenia zdravia poškodeného, má svoje špecifiká a zákonom predpísané náležitosti.

Poškodený, ktorý utrpel ujmu na zdraví má pochopiteľne iné starosti ako zaoberať sa získaním bolestného. Našou úlohou je poškodeného odbremeniť od týchto starostí a získať pre neho všetky nároky, ktoré mu patria tak, aby sa on mohol plne sústrediť len na svoju rekonvalescenciu.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.