Škodová udalosť

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti obsahuje rôzne úkony zdravotníckych pracovníkov a teda prevenciu, pravidelné sledovanie pacienta, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť, alebo pôrodnú asistenciu, poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín, cielené na predĺženie života pacienta či ku zvýšeniu kvality jeho života a zdravému vývoju budúcich generácií.
Lekári sú povinní poskytovať starostlivosť plnohodnotne a v súlade so zákonom lege artis. Stretávame sa s prípadmi, kedy starostlivosť o naše zdravie nebola riadne vykonaná. Kompetentní lekári či zdravotnícke zariadenia nie vždy uznajú svoju zodpovednosť v odbornom pochybení, ktoré malo za následok ujmu na zdraví či úmrtie. Pre zložitosť týchto prípadov je dôležitý odborník. Ak ste sa stali obeťou zanedbania zdravotnej starostlivosti, obráťte sa na nás.
DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.