Právne služby

Poradenstvo pri odškodnení

Klientom poskytujeme kompletné a komplexné poradenstvo a informácie počas celého procesu získania odškodnenia. Analyzujeme stav veci, získame potrebné informácie a dokumentáciu, vybavíme komunikáciu s inštitúciami, uplatníme nároky u zodpovedných osôb,

pripravíme podklady k mimosúdnym dohodám, uplatníme nároky klientov súdnou cestou, zastúpime klientov v súdnom spore až do jeho úplného skončenia, zabezpečíme poškodeným vymoženie priznaných nárokov v súdnom konaní.

Škodová udalosť

Pomôžeme vám so škodovou udalosťou

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.