Škodová udalosť

Iné škody

Trestný čín, škoda spôsobená chraneným živočíchom, vami nezavinená strata prijmu. Nepredvídateľných udalostí v živote človeka, pri ktorých bola zavinená škoda je mnoho. Ujma na majetku alebo majetkových právach, škoda na zdraví či živote. Je však podstatné, aby každá spôsobená škoda dastála odškodnenia.

Nie ste si istý, či práve vaša ujma môže byť odškodnená, alebo ste k problematike nenašli dostatočné informácie. Neváhajte nás kontaktovať. Radi vás informujeme o možnostiach, v ktorých vám vieme pomôcť a zabezpečiť náležité odškodnenie.
DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.