Škodová udalosť

Každá škoda si zašlúži odškodnenie

Stala sa vám škodová udalosť a bola vám spôsobená škoda? Zastúpime vaše práva a pomôžeme vám získať odškodnenie.

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej
starostlivosti

Škoda spôsobená
orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19
- odškodnenie

satisfied-smiling-businessman-suit-signing-contract-meeting-concept

Kto može byť naším klientom?

Pokojne aj vy, každý účastník škodovej udalosti. Či už ste škodu zavinili, alebo nie. Účastník dopravnej nehody, chodec, cyklista. Osoba, ktorá bola dotknutá pracovným úrazom, ktorej starostlivosť bola zanedbaná alebo aj osoba, ktorej práva boli porušené orgánmi štátu.
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.